Regulamin Serwisu


REGULAMIN & POLITYKA PRYWATNOŚCI: http://www.rozkosz.pl/Regulamin serwisu Rozkosz.pl - pełny.pdf

        I.                        Postanowienia ogólne skróconej wersji regulaminu i polityki prywatności serwisu

 1. Niniejszy Regulamin dla serwisu www.rozkosz.pl został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników serwisu.  

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.rozkosz.pl    w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.

5. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

6. Serwis www.rozkosz.pl jest blogiem społecznościowym, który jest prowadzony w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Administratora. W związku z powyższym rozporządzenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) nie ma zastosowania. Znajdują tutaj zastosowanie odpowiednie przepisy art. 2 ust. 2 w związku z motywem 18 RODO.

7. Za każdym razem kiedy w niniejszym dokumencie mowa o www.rozkosz.pl należy przez to rozumieć blog społecznościowy dostępny pod adresem www.rozkosz.pl i/lub pod innym, alternatywnym adresem kierującym ruch do serwisu www.rozkosz.pl, który to serwis należy do Administratora.

8. Kiedy mowa o "obsłudze" lub "Administratorze" - należy przez to rozumieć osobę Administratora lub powołane przez niego osoby świadczące pomoc i obsługujące serwis w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

9. Za każdym razem kiedy mowa o serwisie www.rozkosz.pl należy rozumieć niezależny blog dla randek Internetowych, który zachęca jedynie do kojarzenia ze sobą zarejestrowanych użytkowników poprzez liczne funkcje wspomagające działanie serwisu. 

10. Za każdym razem, kiedy będzie mowa o kredytach należy rozumieć wirtualną walutę bloga służącą do odblokowania pewnych części witryny, które posiadają ograniczenia użytkowe. Ograniczenia użytkowe to limity dotyczące wszystkich użytkowników, mające na celu zapewnienie stabilnej pracy www.rozkosz.pl oraz mające na celu zapobieganie nadużyciom jak spam (nie zamawiana korespondencja). Ograniczenia użytkowe obowiązują wszystkich użytkowników www.rozkosz.pl.

 11. Rejestracja w serwisie oraz korzystanie z funkcjonalności podstawowych jest zupełnie darmowe, a ewentualny terminowy płatny dostęp do niektórych treści (np. prywatne dane kontaktowe, prywatne galerie, filmy i wyznania/ogłoszenia) jest dobrowolnym uiszczeniem niewielkiej płatności w związku z respektowanym przez nas bezpieczeństwie wszystkich użytkowników. Potencjalny użytkownik w momencie rejestracji potwierdza znajomość tych zasad i w pełni je akceptuje.

12.  Serwis www.rozkosz.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści o charakterze erotycznym. Serwis www.rozkosz.pl zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników.

13. Warunkiem korzystania ze strony www.rozkosz.pl jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:

a) naruszać żadnych przepisów prawa;

b) naruszać Zasad zamieszczania ofert i ogłoszeń;

c) zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

d) podawać fałszywych lub mylących informacji;

e) naruszać praw osób trzecich;

f) rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid;

g) rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić www.rozkosz.pl oraz interesom lub własności użytkowników serwisu www.rozkosz.pl ;

h) podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu www.rozkosz.pl ;

i) kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez zgody Administratora;

j) korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony www.rozkosz.pl i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

k) w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez ich zgody;

l) omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu www.rozkosz.pl.        

                Usługa Konta Użytkownika

 1.  Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 2. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu wg wzoru zamieszczonego pod dokumentem - załącznik nr 1 pełnej wersji Regulaminu. 

 4.  W ramach świadczonych usług, użytkownicy www.rozkosz.pl mają do dyspozycji kilka rodzajów kont użytkownika różniących się między sobą zakresem funkcji i możliwościami dostępu do publikowanych danych, profili i poszczególnych treści bloga www.rozkosz.pl. Rejestracja, korzystanie i wszystkie funkcje niezbędne do korzystania ze strony są darmowe. Istnieje możliwość dodatkowej weryfikacji profilu oraz wykupienia konta VIP dającego dodatkowe możliwości. 

5.  Weryfikacja tożsamości konta ma na celu potwierdzeniu, że użytkownik ma ukończone 18 lat oraz profil jaki założył jest w 100% wiarygodny i prawdziwy (ważna bez ograniczeń czasowych - dożywotnio). Natychmiast po potwierdzeniu tożsamości, Twój profil oznaczony będzie statusem „Tożsamość tego konta została potwierdzona”. Konta bez potwierdzenia autentyczności oznaczone są statusem Tożsamość tego konta nie została potwierdzona! Pakiet WERYFIKACJA jest pakietem dodatkowym, który uzupełnia funkcjonalność dla konta zwykłego i kont VIP.  

6.  Administrator w ramach usługi udostępnia następujące konta użytkownika :

a)        KONTO ZWYKŁE - bezpłatne konto które otrzymuje każdy użytkownik z chwilą zarejestrowania się w serwisie www.rozkosz.pl. Zasadniczo konto zwykłe umożliwia publikację treści i danych które będą widoczne dla użytkowników posiadających konta zweryfikowane, jednak bez możliwości kontaktu z innymi i przeglądania profili. Użytkownicy konta zwykłego mogą je w dowolnej chwili zweryfikować lub uaktywnić do konta VIP.

b)       KONTO VIP

c)        KONTO SUPER VIP/PREMIUM VIP

               Dane osobowe 

      1.        Dane osobowe Użytkowników  mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania o funkcjonalnościach serwisu.

2.        Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania dostępu, poprawiania, sprzeciwu i usunięcia danych osobowych.

3.        Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.        Dokonując rejestracji, zgadzasz także na wykorzystywanie Twoich danych w ramach usług i serwisów należących do Administratora  w tym także do wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych takich jak banery, zaproszenia i inne. W takim przypadku poinformujemy Cię drogą mailową o zaistniałej sytuacji.

5.        W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora poprzez usunięcie swojego profilu z naszego serwisu. Warunki założenia jak i użytkowania konta określa dokładnie nasz Regulamin który należy zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. 

6.        Niektóre funkcje serwisu www.rozkosz.pl mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych serwisach, które należą do Administratora, w tym w serwisach w innych krajach. Korzystając z serwisu www.rozkosz.pl, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być wyświetlane na tych innych stronach zarówno jako ich element składowy jak i publikacji w charakterze reklamowym - w tym wykorzystywane do tworzenia projektów i banerów reklamowych. Warunki korzystania z innych serwisów mogą być podobne do tych warunków, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom. Jeśli zdecydujesz się na zamieszczenie swojego ogłoszenia na innej stronie i innym serwisie, możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad. Możemy usunąć Twój profil i dane jeśli zostaną one zgłoszone na którejkolwiek z naszych stron, lub jeśli uznamy, że powodują one problemy lub naruszają przepisy prawa lub obowiązujące zasady użytkowania. 

7.        Możesz dokonywać  następujących czynności w obszarze swoich danych osobowych:

a)         Edycji danych i/lub usunięcia swoich danych i likwidacji konta, Użytkownik dokonuje wyłącznie samodzielnie, po zalogowaniu, poprzez następujące strony sieci WWW:

Edycja: http://www.rozkosz.pl/account/profile/

Zmiana hasła: http://www.rozkosz.pl/account/settings/

Ustawienia prywatności: http://www.rozkosz.pl/account/privacy/

Usunięcie konta: http://www.rozkosz.pl/account/privacy/cancel/

b) Obsługa serwisu nie realizuje zleceń dotyczących kont użytkowników i nie realizuje dyspozycji dokonywania zmian i/lub usunięcia konta za użytkownika.

c) Usunięcie konta z serwisu oznacza przepadek wszelkich posiadanych przywilejów, uprawnień, punktów i weryfikacji bez możliwości roszczeń o zwrot jakichkolwiek poniesionych kwot oraz rekompensaty za niewykorzystany okres trwania pakietu. Usunięcie konta jest nieodwracalne i realizowane jest natychmiast po zaakceptowaniu warunków usunięcia konta!

Oświadczenia prawne

 1. Jako Użytkownik ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie www.rozkosz.pl, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, treści profilu oraz wysyłanych wiadomości i komentarzy. 

 2.  Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. 

 3.  Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez użytkownika takich jak weryfikacja, konto promowane itp. i/lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć. W przypadku stwierdzenia nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o przyczynach nałożonych ograniczeń lub usunięcia dostępu do bloga.

 4.  Serwis www.rozkosz.pl oraz społeczność użytkowników www.rozkosz.pl współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej, prosimy zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego: http://www.rozkosz.pl/contactus/

 5.  Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu www.rozkosz.pl, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony www.rozkosz.pl, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu www.rozkosz.pl lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.    

                     Prawa autorskie

  1.   Strona www.rozkosz.pl jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie www.rozkosz.pl lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja.

  2.  Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu www.rozkosz.pl bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu www.rozkosz.pl. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony www.rozkosz.pl (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upublicznienia i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez www.rozkosz.pl (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych i statystycznych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że www.rozkosz.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści. 

  3.   Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie www.rozkosz.pl właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, ofert, treści i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez www.rozkosz.pl.

  4.  Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go mailem na adres Administratora www.rozkosz.pl Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać www.rozkosz.pl jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do www.rozkosz.pl.

  5.  Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich.

  6.   W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z www.rozkosz.pl korzystając z naszego działu Pomocy.  

              Zrzeczenie się odpowiedzialności

1.    Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników.

2.      Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie www.rozkosz.pl jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili (chyba, że dokonano ich weryfikacji), treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych narzędzi serwisu i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników www.rozkosz.pl.

3.       W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

4.     Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych funkcjonalności będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane (choć zawsze do tego dążymy). Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług.

5.    Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności narzędzi oraz zamieszczonych w www.rozkosz.pl ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu www.rozkosz.pl, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.

6.     Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 50 polskich złotych.

          Reklamacje 

1.       Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

2.       Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail : admin@rozkosz.pl

3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili jej złożenia.

4.       Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.

5.       Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załącznik nr 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

- dostępny w pełnej wersji Regulaminu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Serwis www.rozkosz.pl jest blogiem społecznościowym, który jest prowadzony w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Administratora. W związku z powyższym rozporządzenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) nie ma zastosowania. Znajdują tutaj zastosowanie odpowiednie przepisy art. 2 ust. 2 w związku z motywem 18 RODO. 

REGULAMIN & POLITYKA PRYWATNOŚCI: http://www.rozkosz.pl/Regulamin serwisu Rozkosz.pl - pełny.pdf